Tez İntihal Raporu Alma Prosedürü

Turnitin Tez Benzerlik Tarama Kılavuzu için TIKLAYINIZ

 

M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İntihal Raporunun Alınmasına İlişkin Hususlar

1. Tez Çalışması İntihal Raporu, Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Merkezi tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN İntihal Tespit Programı üzerinden alınır.

 

2. İntihal programları sadece akademik personelin kullanımına açıktır. Bu nedenle, tez çalışması ile ilgili raporu, öğrenci tez danışmanı ile birlikte hazırlamalıdır.

 

3.Tez Çalışması İntihal Raporu tezin yalnızca; Kapak, Özet, Giriş, Genel Bilgiler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır.

 

4-Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu kararı ile benzerlik oranı üst sınırı %20 olarak belirlenmiştir.

 

5. Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:

-Ekler, içindekiler, kısaltmalar hariç

-Gereç ve yöntem hariç

-Kaynaklar hariç

-5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

 

6-Raporlama işlemi tamamlandıktan rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı ile kaydedilir. Tez Çalışması İntihal Raporu  oluşturulur. Raporun tez çalışmasının toplam “% benzerlik oranını” ve raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.

 

7. Tez Savunma Jürisine girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı ile birlikte raporun sadece imzalanmış ilk sayfasını diğer belgelerle birlikte enstitüye elden teslim eder. Tez Çalışması İntihal Raporu’nun tamamı ise tez savunma jüri üyelerinin yer aldığı üst yazıya ek yapılarak elektronik (ebys) olarak Enstitü’ye iletilir.

 

8. İntihal raporunun ilk sayfasının kopyası Tez Savunma Jüri Üyeleri’ne tez ile birlikte savunma öncesi sunulmalıdır.

 

9.Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturularak Enstitü’ye aynı şekilde iletilmesi gereklidir.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 04.01.2022 14:50:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM