Müdürlük

  Enstitü Müdürü, Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU
 
   
  

Feyza Arıcıoğlu 18.09.1963 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık öğrencisi olarak başlamıştır. Aynı anabilim dalında yüksek lisansını (1988) ve doktorasını (1993) tamamladıktan sonra 1994 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında doçent ve 2004 yılında Profesör olmuştur. Yurtdışında Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi Sinirbilim Anabilim Dalında (New York) konuk öğretim üyesi, Mississippi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında (Jackson) konuk ve kadrolu öğretim üyesi, Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında (Philapelphia) ve Max-Planck Enstitüsü Psikiyatri Bölümünde (Münih) konuk öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Temel araştırma alanı nöro ve psikofarmakoloji olan Prof. Arıcıoğlu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Psikofarmakoloji Araştırma Birimi’nin kurucusudur. 2012-2015 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. Bugünkü adıyla Clinical and Experimental Health Sciences eski adıyla Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin (MÜSBED) kurucu editörü, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology ve Psychiatry and Behavioral Sciences dergilerinin akademik editörüdür.Prof. Arıcıoğlu halen Avrupa Sağlıkta Doktora Standartları Teşkilatı (ORPHEUS) Türkiye Büyükelçisi, Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Birliği (CINP) Eğitim Komisyonu Üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Sağlıkta Lisansüstü Eğitim Kalite Çalışma Grubu üyesidir.

 

 Enstitü Müdür Yardımcısı, Prof.Dr. Hasibe KADIOĞLU

 foto.jpg (41 KB)

Hasibe Kadıoğlu 1969 yılında Rize’de doğmuştur. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği programından, 2005 yılında ise aynı Enstitünün Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora programından mezun olmuştur. 2014 yılında Doçent unvanı almıştır. Meslek hayatına Marmara Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde başlayan Kadıoğlu 10 yıllık klinik deneyimin ardından 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı anabilim dalında 2009-2016 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2016-2021 yılları arsında Doçent kadrosunda çalışmıştır. 2021 yılından beri aynı anabilim dalında Profesör kadrosunda çalışmaya devam etmektedir.  Kadıoğlu 2018-2020 döneminde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Komisyonu ile Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu başkanlığını yürütmektedir. HEPDAK Değerlendirme takımlarında görev almaktadır. Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (MARAHEK UYAM)  ve Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfında (MARSEV) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Clinical and Experimental Health Sciences dergisinde Alan Editörü, Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisinde Editör Yardımcısı olarak görev almaktadır.


   
Enstitü Müdür Yardımcısı, Doç.Dr. Adil Deniz DURU
 
add.jpg (91 KB)
 
Adil Deniz Duru 1979  yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Bilgisayar Mühendisliği öğrenimi 2000 yılında tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’ nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2004-2012 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’ nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Doktora sonrasında İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı’ nda görev almıştır. 2019 yılında Biyomedikal Mühendisliği temel alanında doçent ünvanı almıştır. 2013 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi, Sporda Sinirbilim ve Psikoloji Araştırma Laboratuvarında ve Sporda Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programında koordinatörlük görevlerini icra etmektedir. Temel araştırma alanları arasında nörogörüntüleme algoritmaları ve biyosinyal işleme yer almaktadır. Neurofeedback Derneği Genel Sekreterliği ve Beyin Araştırmaları Derneği üyelikleri bulunmaktadır. 
 
 
 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 09.01.2022 23:48:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM