Programlar

 

 Yüksek lisans program içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

 

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Doktora Programı

Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Doktora Programı

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Lisans Dereceli Doktora Programı

Endodonti Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti Doktora Programı

 

Ortodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Yüksek Lisans Programı

Ortodonti Doktora Programı

Ortodonti Lisans Dereceli Doktora

 

Ağız-Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı

Ağız-Diş-Çene Radyoloji Doktora Programı

Ağız-Diş-Çene Radyoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Pedodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Doktora Programı

Pedodonti Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontoloji Doktora Programı

Periodontoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı

Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programı

 

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı

Analitik Kimya Doktora Programı

 

Biyokimya (Ecz)  Anabilim Dalı

Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Biyokimya Doktora Programı

Beslenme ve Biyokimyası Yüksek Lisans Programı

 

Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji Doktora Programı

Farmakoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

Psikofarmakoloji Yüksek Lisans Programı     

 

Klinik Farmasi Anabilim Dalı    

Klinik Farmasi  I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  I.Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmasi  Doktora Programı

Klinik Farmasi  Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi Yüksek Lisans Programı

Farmakognozi Doktora Programı

 

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı

 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Botanik Doktora Programı

 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Kimya Doktora Programı

Farmasötik Kimya Lisans Dereceli Doktora Programı

İlaç Metabolizması Yüksek Lisans Programı

 

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı

 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Teknoloji Doktora Programı

Farmasötik Teknoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı

 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı

Farmakogenetik ve İlaç Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı

Farmasötik Toksikoloji Lisans Dereceli Doktora  Programı

 

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Genel Kimya Yüksek Lisans Programı

Eczacılık Temel Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Doktora Programı 

 

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Yüksek Lisans Programı

Anatomi Doktora Programı

 

Biyokimya  (Tıp) Anabilim Dalı

Biyokimya Yüksek Lisans Programı

Biyokimya Doktora Programı

 

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik Yüksek Lisans Programı

Biyofizik Doktora Programı

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alerji-İmmunoloji Yüksek Lisans Programı

Alerji-İmmunoloji Doktora Programı

Sosyal Pediatri Doktora Programı

 

Deontoloji Anabilim Dalı

Deontoloji Yüksek Lisans Programı

Deontoloji Doktora Programı

 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Farmakoloji Doktora Programı                 

Klinik Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Farmakoloji II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı

Fizyoloji Doktora Programı

Nörofizyoloji Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyolojisi II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ortopedik Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı

Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı  

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı

Halk Sağlığı Doktora Programı 

 

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji-Embriyoloji Yüksek Lisans Programı

Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı

 

İmmünoloji Anabilim Dalı

İmmunoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

İmmunoloji Doktora Programı

İmmunoloji Lisans Dereceli Doktora Programı

 

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Perfüzyon Teknikler)

Yüksek Lisans Programı

 

Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı

 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Mikrobiyoloji Doktora Programı

 

Nöroloji Anabilim Dalı

Elektrofizyoloji ve Epileptoloji Yüksek Lisans Programı

Hareket Bozuklukları Yüksek Lisans Programı

 

Nöroşirurji Anabilim Dalı

Mikronöroşirurji Doktora Programı 

 

Patoloji Anabilim Dalı

Histokimya Yüksek Lisans Programı

Sitoteknoloji Yüksek Lisans Programı

 

Radyoloji Anabilim Dalı

Temel Radyoloji Yüksek Lisans Programı

 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programı

 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı

 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi Doktora Programı

 

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor  I. Eğitim Tezli  Yüksek Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

Spor Sağlık Bilimleri   I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Spor Sağlık Bilimleri  II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Sağlık Bilimleri  Doktora Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Yönetimi Bilimleri  Doktora Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hareket ve Antreman Bilimleri Doktora Programı

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sporda Bilişim Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Sporda Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Adli Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Ameliyathane Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Endoskopi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Yeni Doğan Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı     

 

Ebelik Anabilim Dalı

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı

               

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı

 

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Hemşirelik Esasları I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Esasları II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Esasları Doktora Programı

 

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı 

               

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı

 

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Hemşirelikte Yönetim I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelikte Yönetim II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı    

               

Hemşirelikte Öğretim  Anabilim Dalı

Hemşirelik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

 

Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik II. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hemşirelik Doktora Programı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Ortopedik Fizyoterapi Yüksek Lisans Programı

 

Oropedik Fizyoterapi Anabilim Dalı

Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Linsans Programı

Ortopedik ve Manipulatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezsiz Yüksek Linsans Programı

 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kardiyopulmoner Fizyoterapi - Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

 

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Hastane İşletmeciliği I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği I. Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği II.Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hastane İşletmeciliği Doktora Programı

 

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı 

Beslenme ve Diyetetik I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi I. Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Doktora Programı

 

Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

Biyogüvenlik ve Biyoemniyet  Yüksek Lisans Programı

 

Gastroenteroloji Anabilim Dalı

Viral Hepatitler Yüksek Lisans Programı

Sindirim Sistemi Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı

 

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Perfüzyon Teknikler Yükses Lisans Programı

 

Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı

Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı

Nörohistokimya Yüksek Lisans Programı

Nörofarmakoloji Yüksek Lisans Programı

Işın Cerrahisi (Radyoşirurji) Yüksek Lisans Programı

Sinir Bilimleri Doktora Programı


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 19.03.2020 12:30:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM