Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 Yükseköğretim Kurumu’nun 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için başka bir üniversitenin yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartını getirmiştir. Bu şarta uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesini mutlaka inceleyiniz. (http://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/yonetmelikler-ve-mevzuat/)

Başvuru Tarihleri: 15.01.2021 – 19.02.2021

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı: 01.03.2021 - 08.03.2021

Kesin Kayıt Tarihleri: 01.03.2021- 19.03.2021

 

Başvuru tarihleri içerisinde “Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi”’ (aşağıda örneği bulunan) eksiksiz doldurulup, kayıt yaptırmak istenilen Anabilim Dalı Başkanlığına bırakılmalıdır. İlgili Anabilim Dalı başvuruyu kabul veya reddettiğini Enstitü Müdürlüğümüze yazı ile bildirmelidir.

 

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, Enstitümüz web sayfasında (http://saglik.marmara.edu.tr/duyurular) ilan edilecektir.

 

Kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları Enstitümüzce yapıldıktan sonra, en geç 19.03.2021 mesai bitimine kadar Türkiye Halk Bankası veya  https://harc.marmara.edu.tr/ linkinden öğrenci numaralarını belirterek harç bedellerini yatırmaları gerekmektedir.

  

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Aşağıda belirtilen belgelerin birer fotokopilerinin Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1- Kayıtlı olduğu Yüksek Lisans/Doktora programını belirtir öğrenci belgesi (Onaylı)

2-Transkript (Onaylı)

3-Nüfus cüzdanı

4-Harç Dekontu

Ders Ücretleri: Lisansüstü Programlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Özel öğrenci olarak kabul edileceklerden Türk öğrenciler için 1 saatlik ders ücreti 200 TL ve yabancı uyruklu olanlar için 300 TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel bir yarıyıl içindir.

Ders ücreti hesaplama tablosu örnek;

 TÜRK ÖĞRENCİLER

 

YABANCI UYRUKLULAR

Dersin kredisi X 200 TL

Dersin kredisi 3 ise ödenecek ücret 600 TL

Dersin kredisi X 300 TL

Dersin kredisi 3 ise ödenecek ücret 900 TL

Dilekçe için tıklayınız.


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 12.01.2021 16:36:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM