Activities

 

 

 

Workshop for Postgraduate Supervisors,

Marmara University Institute of Health Sciences

20/26/27 February 2020, Istanbul, TURKEY

 
 

 

 

Orpheus Workshop on Phd Supervision in Biomedicine and Health Sciences

Marmara University Institute of Health Sciences,

3-4 May 2019, Istanbul, TURKEY

 
 

 

 

Orientation Meeting for Postgraduate Students,

Marmara University Institute of Health Sciences

15/22 October 2019, Istanbul, TURKEY

 
 

 

 

 

 

 

İnternational Meeting on Education & Research in Health Sciences (IMER-HS)

3-5 November 2017, İstanbul, TURKEY

Marmara University Sultanahmet Campus

 
   

2016 Mezunlarının Diploma Töreni ve 16. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri

Fotoğraflar için Tıklayınız

 
   

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sedat  ORER tarafından  “Doktora Eğitiminde Danışmanlık” konulu bir konferans verilmiştir. 28.03.2016.

 

Sunum için tıklatyınız.

 
     

Prof.Dr. Gerhard FORTWENGEL'in "INFORMED CONSENT IN

CLINICAL RESEARCH –HOW TO PREPARE/HOW TO CONDUCT?“

 ve "GOOD PRACTICE AS BASIS FOR 

SCIENCE“ konulu konuşması. 03 Nisan 2014 

 

Sunum için tıklayınız.

 
    Symposium on Personalized Medicine, 29 Nisan 2013  
         
         Araştırma Tekniklerine Giriş ve Biyoistatistik Kursu  
         
              3. Kök Hücre Sempozyumu  
         
      2011 mezunları diploma töreni ve "12. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri"  
         
      Araştırma Tekniklerine Giriş ve Biyoistatistik Kursu  
         
      Orpheus toplantısı  

 

       

Doç.Dr. Samet KÖSE' nin  "Madde bağımlılığının nörobiyolojik

temelleri venörogörüntüleme“ konulu konferansı. 21 Nisan 2014 

 

Sunum için tıklayınız.

 
    Symposium on Personalized Medicine, April 29, 2013  
         
       Introduction to Research Techniques and Biostatistics Course  
         
              3. Stem Cell Symposium  
         
      2011 Graduation Ceremony and  12. Masters and Doctorate Days  
         
      Introduction to Research Techniques and Biostatistics Course  
         
      Orpheus Meeting  

This page updated by Sağlık Bilimleri Enstitüsü on 02.01.2024 19:45:31

QUICK MENU