Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

 

BAŞVURU VE KAYIT AŞAMASI

 

1- Enstitünüze nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır. Belirtilen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır.


2- Kayıt için gerekli şartlar nelerdir?

Sağlık Bilimler Enstitüsünde öğrenci olabilmek için gerekli şartlara BURADAN erişebilirsiniz. 


3- Lisansüstü programlara başvuruda istenen yabancı dil/ALES puan şartları nelerdir?

  • Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında; başvurulan programın puan türünde ALES puanı en az 60  veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğerleri;
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında; Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.

  • Doktora (Yüksek Lisans Sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında; başvurdukları programın puan türünde ALES puanı en az 65 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğerleri;

      YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerleri.

  • Doktora (Lisans dereceli doktora) Programlarına öğrenci alımlarında; başvurdukları programın puan türünde ALES puanı en az 80, 

       YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerleri.

 

Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.


4- Posta yolu ile Ön kayıt veya Kesin kayıt yapabilir miyim?

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


5- Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile işlem yapılabilir.


6- Kayıt silme var mı?

Enstitümüzde kayıtlı olunan programdan atılma söz konusu değildir. Fakat kendi isteğinizle Anabilim Dalına vereceğiniz dilekçe ile  Enstitü yönetim kurulu kararı ile  kaydınız silinebilir.


7- Harç ne zaman ve nereye yatırılır?

Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yapı kredi Bankası şubelerine öğrenci numaranızla birlikte harcınızı yatırabilirsiniz.


8- Harç ödemek zorunda mıyım?

Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 3 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 6 yıl harç ödemezsiniz. Ayrıca, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Bakanlar kurulu kararına göre bir yüksek öğretim programına kayıtlı olup 2. Bir yüksek öğretim programına kayıt yaptırılması halinde 2. Yükseköğretim programına ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır.  Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.


 9-Yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve Doktora eğitim süreleri ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır.  

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır.

Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, azami on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami on sekiz yarıyıldır.


10- Danışmanlar nasıl belirlenir.

Kesin kayıt işleminizi gerçekleştirdiğinizde önce programın yürütüldüğü Anabilim Dalı Başkanı danışmanız olarak atanmaktadır. Daha sonra anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanınız belirlenmektedir.


11- Özel öğrenci olmak için ne yapmalıyım?

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya lisansüstü öğrencisi olup belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açık bulunan lisansüstü derslerden her yarıyıl için en fazla iki ders alınabilir. Bu dersler için ödenecek ücret her yıl üniversite yönetimince belirlenir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12'de bulunabilir.

 

DERS KAYDI VE DERSLER

12- Ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ÖBYS üzerinden öğrenci tarafından yapılır. Ders Kaydı İşlem Sürecine BURADAN   ulaşabilirsiniz. Ders kayıtları öğrencilerin danışmanları tarafından onaylanması gerektiğinden danışmanınız BYS üzerinden mesaj atmanız gerekmektedir. Ders kaydının onaylandığını transkriptinizi kontrol ederek öğrenebilirsiniz.


13- BYS şifresi alamıyorum, nereden alabilirim?

BURADAKİ  bağlantıdan ilk şifre oluştur sekmesine tıklayarak BYS şifresi alınabilmektedir. Buradan BYS şifresi oluşturulamıyorsa Bilgi İşlem Bürosu ile irtibata geçilmelidir.


14- BYS üzerinden ders kaydını yapamıyorum, ne yapabilirim?

Herhangi bir problem olması durumunda BYS sayfanızdaki destek bağlantısı ile problemi Rektörlükteki BYS birimine bildirebilir veya çağrı merkezinden destek alabilirsiniz.


15-BYS üzerinden ders kaydı yapacağım fakat kaldığım dersler görünmüyor, onların yerine farklı dersler alabilir miyim?

2013 yılı sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler Seminer dersi hariç kaldığı derslerin dışında ders alabilir, 2013 yılı öncesi kayıtlı öğrenciler zorunlu dersleri almak zorundadırlar. Seçimlik derslerinin yerine de başka bir kredisi aynı olan seçimlik ders alabilirler.


16-Kredim doldu fazla ders alabilir miyim?

Danışmanın ve anabilim dalının önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulu kararı ile alabilirsiniz. 


17-Kaç kredilik ders almam lazım?

Alınacak ders ve kredi sayısı ilgili Bilim dalının müfredat yapısına göre değişiklik göstermektedir. İlgili bilim dalının müfredatına bakılması gerekmektedir.


18-Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Kayıt yapılmayan dersler bir sonraki döneme kalmaktadır.


19-Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslerde en az % 80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin devamı öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulunca belirlenir.


20-Devamsızlık durumunda kayıt silinir mi?

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur.  Ders tekrarı vardır. Katılımlar öğretim üyelerinin aldığı yoklamalarla takip edilmektedir. 


21-Vize sınavına girmezsem, Final/Bütünleme sınavlarına katılabilir miyim?

Vize sınavına girmeyen öğrenci Final/Bütünleme sınavlarına giremez.


22-Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları nedir?

Vize sınavının %40’ı ve Final(Bütünleme) notunun %60’ı alınarak Başarı notunuz hesaplanmaktadır.


23- Öğrenci kimlik kartlarımızı nereden, ne zaman ve nasıl alacağız?   

Öğrenci kimlik kartları Göztepe kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edilir. Kartlar, kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve öğrenciye imza karşılığı elden teslim edilir.

 

ÖĞRENCİ BELGELERİ VE İŞLEMLER                                                     

24- Transkript almak için enstitüye gelmek zorunda mıyız?

        Sitemizden indirilen "Genel Dilekçe Formunu"  ile gelen birinci derece yakını tarafından alınabilir.


25- Öğrenci belgesi faks çekilebilir mi?

Öğrenci belgeleri öğrencilere faks çekilmemektedir.


26- Öğrenci işleri nerede?    

Öğrenci işleriniz M.Ü. Sağlık Bilimler Enstitü Binasındadır.


27- Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tarih Bildirim forumu ve Yüksek Lisans Tez teslim tutanağına ilgili öğrenci işleri bürosundan, diğer formlar ise BURADAN  ulaşabilirsiniz.


28- Yakınlarımdan birileri gelerek enstitüdeki işlerimi yürütebilir mi?

Öğrenci belgesi ve transkriptler birinci derece yakınlarına elden yazı getirdikleri taktirde verilebilir. Onun dışındaki işlemler için noterden vekâletname gerekmektedir.


29- Evrakı kayıttan geçirdikten sonra ne yapmalıyım?       

Evraklarınızı Evrak Kayıt'a bıraktıktan sonra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Evrak Kayıt'tan geçen evraklar ilgili birime gönderilmektedir.


30- Öğrenci e-posta adresimi nasıl alabilirim?

BURADAN  öğrenci e-postası alınabilmektedir.


31- Kütüphane veri tabanına nasıl bağlanabilirim?

Öğrenci maili alındıktan sonra, BURADAKİ  bağlantıdan form doldurulmalıdır.


32- Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 49’da belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verilebilir.

 

YATAY GEÇİŞ

33- Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından Enstitünüz programına yatay geçiş yapabilir miyim.

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.


34- Önceki programda başarılı olunan doktora yeterlilik sınavı yatay geçiş yapılan programda kabul edilir mi?

Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.


35- Yatay geçiş/ program değişikliği yaptım. Önceki derslerimi yeni programda saydırabilir miyim?

Kabul işlemleriniz tamamlandıktan sonra daha önce aldığınız derslere ait içerik bilgileri  ve bir dilekçe ile birlikte anabilim dalına  başvurmalısınız.  Ders muafiyeti ve intibakları Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.


36- Tezsiz  yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilir miyim?

Kayıtlı olduğunuz tezsiz programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen (ilgili yılda öğrenci alınmış) tezli programa geçişi akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapabilirsiniz.  Kayıtlı olduğunuz tezsiz yüksek lisans programı müfredatında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olmanız zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz. Ayrıca, kayıtlı olduğunuz tezsiz programda GANO’nuzun 4,00 üzerinden en az 3,50 olması  ve ALES’ten, başvurduğunuz programın puan türünde en az 60 almış olmanız gereklidir.


37- Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yaparsam öğrenim sürer değişir mi?

Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim süresi hesabına katılır.


38- Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilir miyim?

Tezli programdan, aynı ismi taşıyan veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezsiz programa akademik takvimde belirtilen tarihlerde geçiş yapabilmektedir.  Ders intibakı yapıldıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci, ilgili programda alacağı ders ve uygulamalar için öngörülen öğrenim ücretini öder.

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ AŞAMASI

39- Yüksek Lisans tez önerimi ne zaman verebilirim.

Ders sayısını ve kredisini  tamamlayan ve  GANO’su 2.5 olan öğrenciler tez önerisini verebilirler.


40- Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmem gerekiyor?

Derslerini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir.


41- Doktora yeterlilik jürimde kimler yer alacak?

Yeterlik sınavı, beş kişilik doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınav jürisinde Enstitü Anabilim Dalı içinden en az iki üye ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere Enstitü Anabilim Dalı dışından en az iki üye yer alır.


42- Doktora Yeterlilik sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Doktora Yeterlilik sınavları her yılın Eylül-Ekim ve Şubat-Mart aylarında yapılmaktadır.


43- Doktora Yeterlilik yazılı ve sözlü sınav birlikte mi yapılmalı?

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Ayrıca yeterlilik sınavının yazılı bölümünden başarısız olanlar sözlü sınava geçemez. Doktora Yeterlilik sınavına ait yazılı ve sözlü sınavın aynı gün içinde yapılması gerekmektedir.


44- Doktora yeterlilik sınavında başarısız oldum. Tekrar ne zaman sınava girebilirim. 

Doktora yeterlilik sınavından başarısız olanlar bir sonraki yeterlik sınavı döneminde yeniden yeterlilik sınavına girebilir. İkinci veya sonraki sınavlarda da başarısız olan öğrenciye, doktora yeterlik jürisi tarafından fazla ders(ler) aldırılabilir. Bu ders(ler)in başarıyla tamamlanması halinde öğrenci tekrar yeterlik sınavına alınır.


45- Doktora Tez önerisini ne zaman verebilirim.

Ders sayısını ve kredisini  tamamlayıp  GANO’su 3   olan öğrenciler  yeterlilik sınavından sonra  tez önerisini verebilirler. Dersler tamamlanmadan tez önerisi verilemez. 


 46- Tez konusu bildirimi nasıl yapılır?

Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde, Doktora Programlarında ise tez önerisi yeterlilik sınavından sonra altı ay içinde bildirilmelidir.


47- Tez çalışmama 2. Danışman atanabilir mi?

Tez çalışmanızın niteliği birden fazla tez danışmanı gerektiriyorsa ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışman, Üniversiteden, diğer yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora/tıpta uzmanlık yeterlik derecesine sahip kişilerden seçilebilir.


48- Tezimi en geç ve en erken ne zaman savunabilirim?

Yüksek Lisans Programları için tez konusu kabulünden itibaren en erken ikinci yarıyıl sonunda en geç ise 4. yarıyıl sonunda tezinizi savunmalısınız.

Doktora Programlarında ise en erken tez kabulünden itibaren  üç yarıyıl sonra en geç ise  10. yarıyıl sonunda sunabilirsiniz.


49- Doktora tez izleme komitesi kimlerden oluşur?

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.


50- Doktora Tez izlemeleri hangi tarihlerde yapılıyor?

Tez önerinizin kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir.


51- Tez danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim?

 Tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.


52- Doktora ve Yüksek Lisans programlarında tez tesliminde intihal raporu neden gerekli?

25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanan Lisansüstü eğitim öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkelerin D. Tezler başlıklı “Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir” şeklindeki birinci maddesi uyarınca, üniversitemizce belirlenen intihal programı (Turnitin/Urkund) raporlarının enstitümüze tez teslimi sırasında  verilmesi gerekmektedir.


53- Yüksek lisans tez savunma jürim kimlerden oluşacak?

Tez savunma jürisi, tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri biri tez danışmanınız ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş üyeden  oluşur.


54- Doktora tez savunma jüri üyeleri kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 09.12.2015 18:37:28 tarihinde güncellenmiştir.