Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ALES Sonuç Belgelerinin Geçerlilik Süresi Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih  82444403-200-E.41885 sayılı yazısıyla, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarih ve 2017/7352 esas numaralı kararı gereği, “27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli” kabul edileceği bildirilmiştir.  

 Bu nedenle Enstitümüz lisansüstü programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü giriş sınavlarına katılmak için yapılan başvurularda;

 - Başvuru Sistemine yüklenip, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sınavlarına ilişkin olan sonuç belgelerinin geçerliliğinin Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda değerlendirileceği,

 - Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda geçerli ALES sonuç belgesi sunmadığı tespit edilenlerin giriş sınavlarına katılamayacağı ve haklarında kayıt işlemi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, önemle duyurulur.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 06.08.2018 14:13:13 tarihinde güncellenmiştir.