Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuruları

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Başvuru Tarihleri: 02.01.2019 – 08.02.2019  

Başvurular, ders alınmak istenilen Anabilim Dalı Başkanlıklarına dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçede kayıtlanmak istediğiniz ders isimlerini ve ders kodlarını eksiksiz yazmanız gerekmektedir. Dilekçe örneği ilanımızın son sayfasında yer almaktadır.

 

http://saglik.marmara.edu.tr/ogrenci/yonetmelikler-ve-mevzuat/

Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesini mutlaka inceleyiniz.

 

Özel öğrenci olarak kabul edilen kişilerin ilanı web sayfamızda yer alan duyurular kısmında (https://saglik.marmara.edu.tr) 12.02.2019-13.02.2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

 

Kabul edilen öğrencilerin, 12.02.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında internet ortamında, Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminden (Marmara Üniversitesi BYS) ilan edilmiş öğrenci numaralarıyla şifre alıp profil oluşturmaları ve dilekçelerinde belirtmiş oldukları derse kayıtlanma işlemini yaptıktan sonra harç bedellerini ödemeleri gerekmektedir. Harç ödemelerinizi öğrenci numaranızı belirterek Yapı Kredi Bankası’na 12.02.2019- 20.02.2019 tarihleri arasında yatırabilirsiniz (Öğrenci numaraları hesap numarası yerine kullanılacaktır. World kredi kartına sahip öğrenciler BYS’den ödeme yapabilirler).

 

12.02.2019-20.02.2019 tarihleri arasında, ilk kez özel öğrenci olarak başvurusunu yaptığı programa kayıt yaptıran öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri 1’er nüsha halinde Enstitümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir:

1-   Mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi

2-   Transkript (Onaylı) fotokopisi

3-   Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-   Harç Dekontu fotokopisi

Ders Ücretleri: Lisansüstü Programlarda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Özel Öğrenci olarak kabul edileceklerden alınacak 1 saatlik ders ücreti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 150 TL, yabancı uyruklular için 300 TL olarak belirlenmiştir. Yatırılan bedel bir yarıyıl içindir.

 

Ders ücreti hesaplama tablosu örnek;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

YABANCI UYRUKLULAR

Dersin kredisi başına x 150 TL

Dersin kredisi başına x   300 TL

 

Örnek: Dersin kredisi 3 ise T.C. vatandaşlarının ödemesi gereken ders ücreti 450 TL; Yabancı uyrukluların ödemesi gereken ders ücreti 900 TL’dir.

Not: Alınan ders/derslerin kodu, ismi, saati ve kredisinin yazılması şarttır. Ayrıca Türk vatandaşlar için T.C. numarası, yabancı uyruklular içinse pasaport numarası yazılmalıdır. Başvuru Dilekçeniz ilgili Anabilim Dalından üst yazı ile Enstitümüze iletilecektir.

 

***Başvuru Dilekçesi aşağıda  mevcuttur.

 

 

 

 

…………………ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

………………………………. Anabilim Dalınız doktora/tezli yüksek lisans/tezsiz yüksek lisans programında özel öğrenci statüsünde aşağıda belirtilen ders/dersleri alabilmem için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

                                                                                                                   

                                                                                               Tarih:      

                                                                                                İsim ve İmza

 

T.C. No         :

Pasaport No:

Adres:

Tel:

 

 

 

 

………………………………………ANA BİLİM DALI

 

DERS KODU

SEÇİLEN DERS İSMİ

KREDİSİ

TEORİK SAATİ

UYGULAMA SAATİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 30.01.2019 14:17:37 tarihinde güncellenmiştir.