Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Özel Öğrenci

Enstitümüz programlarına YÖK Çerçeve Yönetmeliği, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’ne göre   Özel Öğrenci kabul edilmektedir.

Öğrenim ücreti kredi başına Türk vatandaşları için ders saati başına 150 ₺ ve Yabancı vatandaşları için ders saati başına 300 ₺'dir.

Özel öğrenci olarak başvuracak öğrencilerin almak istedikleri dersleri (en fazla 2 ders) ve kodlarını  belirten dilekçesinin  Anabilim Dalı Başkanı onayı ile birlikte Anabilim Dalı üzerinden Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.  

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Ekim 2017)

Özel öğrencilik

 MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 25.12.2017 15:51:45 tarihinde güncellenmiştir.