Institute of Health Sciences

Institute of Health Sciences

Ön Kayıt ve Kesin Kayıtta Gerekli Olan Belgeler

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı
Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve 
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 
Sistem Üzerinden Ön Kayıt ve İstenen Belgeler

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Önkayıtlar 07.01.2019-14.01.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Sistem Üzerinden (On Line) Başvuru

 • Başvuru (Ön kayıt) için https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresten ulaşılabilir.
 • Daha önce hesabı olmayan adaylar “yeni hesap” oluşturarak başvuru ekranında yüklenmesi istenilen bilgi ve belgeleri pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemesi gerekmektedir. (Dosyalar için yeterli kota verilse de büyük boyutlu dosyalar için dosya küçültme programlarını kullanınız veya tarama çözünürlüğünü azaltarak tarayınız.)
 • Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacağından kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. Enstitü tarafından gönderilecek e-postalar için olası “önemsiz e-posta” klasörünüzü de kontrol ediniz.
 • Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 • Enstitü tarafından onaylanmış tercihler değiştirilemez ve silinemez.
 • Başvuru bitiş tarihinden sonra Enstitü tarafından onay işlemleri devam edebilir.
 • Adaya ait Üniversite ve GANO bilgileri YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden çekilecektir. Yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olan/olacak adaylar bilgilerini kendileri gireceklerdir. 
 • Başvuru (ön kayıt) süresince bilgi ve belgelerde güncelleme yapılabilir. v
 • Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda (onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yapılması için bilgilendirme yapılır. Başvuru süresince gerekli düzeltme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır. v 
 • Bilimsel Değerlendirme, Mülakat Yerleri ve tarihleri, sınav giriş belgesinde yazılı olup ayrıca Enstitümüzün internet sayfasında ilan edilecektir. 
 • Başvuru bitiş tarihinden önce onay verilmeyen başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
 • Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenmektedir.)

Ön Kayıtta İstenen Bilgi ve Belgeler

(Bütün belgeler pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)

 • Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktoraya başvuranlar lisans diplomasını ve Yüksek Lisans sonrası doktoraya başvuranlar Lisans ve Yüksek Lisans diplomasını yüklemelidirler. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
 • Transkript Belgesi: Yüksek Lisansa başvurularda onaylı Lisans Transkript belgesi ve Doktora Programlarına başvurularda onaylı Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgelerini yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında henüz mezun olmayan Lisans öğrencileri için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
 • ALES sonucu*Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. ALES’e eşdeğer sınavların üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise bu sınavın geçerliliği ALES sınavının geçerlilik süresi kadardır. Puanlar doğrudan ÖSYM’den alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)(Hangi dönem seçilirse o döneme ait puan ÖSYM’den alınır ve daha sonradan puan değişikliği yapılamaz. Bu nedenle dönem seçiminde dikkatli olunuz.)* Yabancı Uyruklu adaylar için gerekli değildir.
 • Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğeri): ÖSYM’nin yaptığı sınavlara giren adaylar sınav adı ve dönem bilgisi gireceklerdir. Puanlar ÖSYM’den sistem tarafından çekilecektir. Ancak eşdeğer sınav belgesi varsa bu belge yüklenir.  Yabancı Dil Sınavlarından YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren' 5 yıl geçerlidir.
  • (Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı)  MÜYYES sonucu, sınavın yapıldığı tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir.
  • II. Öğretim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans yabancı dil aranmaz.
 • Fotoğraf (jpeg formatında): Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen fotoğraflar olması durumunda başvuru iptal edilecektir.
 • Yurt dışında mezun Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar:

Yukarıda yer alan belgelere ek olarak

 • Ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
 • Noter tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir. Ön Kayıt için noter onayına gerek yoktur.
 •  KKTC Uyruklu adaylar: TC vatandaşı gibi değerlendirilecek, TC vatandaşı kontenjanlarına başvurabileceklerdir. Bu adayların başvurularında ALES puan şartı aranır.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

(İstenen belgelerin asılları ile birlikte onaylı ve imzalı fotokopileri 1 adet )

 • Mezuniyet Belgesi veya Diploma: Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Lisans diplomasını ve Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Yüksek Lisans diplomasını ibraz etmelidir.
  • Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Transkript Belgesi: Kesin kayıt sırasında onaylı transkriptlerin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi: e-devlet sistemiyle verilmektedir.
 • ALES Belgesi: Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.
 • Yabancı Dil Belgesi (MÜYYES, YÖKDİL, YDS, e-YDS, ÜDS veya eşdeğeri)
 • Fotoğraf (2 Adet baskı)
 • TC Kimlik fotokopisi
 • Denklik Belgesi
  • TC Vatandaşı: Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi ibraz etmelidir.
  • Yabancı Uyruklu: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Kesin kayıttan sonra, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Biriminden)'e gönderip YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı sorgulanacaktır. Okulu tanınmayan adayın kaydı silinecektir.
 • Yabancı Uyruklu Adaylar:Yabancı Uyruklu adaylar yukarda talep edilen belgeleri başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Mavi Kart Sahibi Adaylar: Yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilirler.
 • Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
 • TÖMER belgesi: Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile birlikte 1 adet fotokopi olmalıdır.
  • İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi “aslı gibidir” yapılabilir.
  • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.
  • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumlarda başvurular iptal edilecektir.