Institute of Health Sciences

Institute of Health Sciences

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 
BAHAR Yarıyılı 
Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve 
Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler (Yatay Geçiş dâhil) 

Başvuru Hakkında Genel Bilgiler

 • Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
 • Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 • Adaylar, aynı anda en fazla 1 Tezli, 1 Tezsiz programa başvurabilirler
 • Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 • Adaylar, Enstitü tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Sınavların mazereti yoktur.
 • Mülakata alınacak öğrenciler, aşağıda belirtilen oranlarda ALES, mezuniyet notu ve mesleki bilgi değerlendirmesi ile ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; Tezsiz Yüksek lisans Programları hariç olmak üzere mülakat sınavına alınacak öğrenci sayısının 2 katıdır.
 • Yedek için; “Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi ve mülakat değerlendirmeleri sonrasında asil ve yedek liste belirlenir. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kalan kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere ilgili Enstitüye başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. 
  (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfasında ilan edilir.)
 • Lisansüstü işlemleri, 05.10.2017 tarih ve 30201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” kapsamında uygulanacaktır.

 

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

 • Başvurdukları Puan türünde ALES’den en az 55 veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu başvurularda ALES puanı aranmaz.
 • İngilizce eğitim veren programlar için M.Ü Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (MÜYYES), YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerliklerinden en az 50 ve Türkçe Programlarda en az 40 alması gerekmektedir. YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. MÜYYES sonucu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. (İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'dir.)
 • Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
 • Başvurdukları Puan türünde ALES’den en az 60 veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu başvurularda ALES puanı aranmaz. 
 1. YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 55 olmalıdır. YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'dir.

Lisans Sonrası Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

 • Başvurdukları Puan türünde ALES’den en az 80 veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu başvurularda ALES puanı aranmaz. Ayrıca adayın lisans mezuniyet not ortalaması en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da muadili olmalıdır.
 • YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavdan geçerlilik süreleri içinde ise eşdeğerliklerinden en az 55 olmalıdır. YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik'dir
 • II. Öğretim TEZSİZ Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
 • ALES puanı aranmaz.
 • Türkçe programlarda yabancı dil puanı aranmaz.